Công Nghệ

Easy fix Bad System Config Info 0x00000074
Windows Boot Genius helps fix most windows errors and problems:
Easy fix Bad System Config Info 0x00000074. bad system config info fix
Resolving BSOD Bad System Config Info 0x00000074. Blue screen of death 0x00000074.

bcdedit
bcdedit /deletevalue {default} truncatememory
bcdedit /deletevalue {default} numproc

Monetize your Clicks and Downloads:

You can help me to support my project:
On PATREON:
Bitcoin Wallet: 14AvQMLkvFvG3tnkpLnn328xsfxp3udH8R
Web Money:
WMZ Z290955088799
WME E889163192022

Nguồn: https://corecplusplustutorial.com/

Xem thêm bài viết khác: https://corecplusplustutorial.com/cong-nghe/

Công Nghệ
Sửa lỗi máy tính không kết nối được wifi có hình quả cầu vi tính 1166 kha vạn cân
Công Nghệ
Cách xóa internet download manager, gỡ bỏ idm
Công Nghệ
Khắc phục lỗi không nhận USB trên máy Windows nhanh nhất
There are currently no comments.