Công Nghệ

Easy fix Bad System Config Info 0x00000074
Windows Boot Genius helps fix most windows errors and problems:
Easy fix Bad System Config Info 0x00000074. bad system config info fix
Resolving BSOD Bad System Config Info 0x00000074. Blue screen of death 0x00000074.

bcdedit
bcdedit /deletevalue {default} truncatememory
bcdedit /deletevalue {default} numproc

Monetize your Clicks and Downloads:

You can help me to support my project:
On PATREON:
Bitcoin Wallet: 14AvQMLkvFvG3tnkpLnn328xsfxp3udH8R
Web Money:
WMZ Z290955088799
WME E889163192022

Nguồn: https://corecplusplustutorial.com/

Xem thêm bài viết khác: https://corecplusplustutorial.com/cong-nghe/

Công Nghệ
Thử sửa lỗi cảnh báo vàng C5 Curent Pending Sector Count trên ổ cứng
Công Nghệ
Cách chuyển phông chữ Vni Times sang Times New Roman thành công 100%
Công Nghệ
Chia sẻ về việc fix pin ảo trên Airpods rep 1:1 bản cao cấp nhất | HT Channel
There are currently no comments.