Công Nghệ

Easy fix Bad System Config Info 0x00000074
Windows Boot Genius helps fix most windows errors and problems:
Easy fix Bad System Config Info 0x00000074. bad system config info fix
Resolving BSOD Bad System Config Info 0x00000074. Blue screen of death 0x00000074.

bcdedit
bcdedit /deletevalue {default} truncatememory
bcdedit /deletevalue {default} numproc

Monetize your Clicks and Downloads:

You can help me to support my project:
On PATREON:
Bitcoin Wallet: 14AvQMLkvFvG3tnkpLnn328xsfxp3udH8R
Web Money:
WMZ Z290955088799
WME E889163192022

Nguồn: https://corecplusplustutorial.com/

Xem thêm bài viết khác: https://corecplusplustutorial.com/cong-nghe/

Công Nghệ
Hướng dẫn sửa lỗi iPhone không bắt được wifi
Công Nghệ
Sửa lỗi USB bị dính file shortcut chứa virus giả dạng usb và diệt virus giả dạng USB
Công Nghệ
sửa máy in Canon 2900 không in được lỗi scaner error mã E100 0000
There are currently no comments.