Công Nghệ

Easy fix Bad System Config Info 0x00000074
Windows Boot Genius helps fix most windows errors and problems:
Easy fix Bad System Config Info 0x00000074. bad system config info fix
Resolving BSOD Bad System Config Info 0x00000074. Blue screen of death 0x00000074.

bcdedit
bcdedit /deletevalue {default} truncatememory
bcdedit /deletevalue {default} numproc

Monetize your Clicks and Downloads:

You can help me to support my project:
On PATREON:
Bitcoin Wallet: 14AvQMLkvFvG3tnkpLnn328xsfxp3udH8R
Web Money:
WMZ Z290955088799
WME E889163192022

Nguồn: https://corecplusplustutorial.com/

Xem thêm bài viết khác: https://corecplusplustutorial.com/cong-nghe/

Công Nghệ
5 DẤU HIỆU cho thấy Ổ cứng SSD của bạn sắp TẠCH 😱😱😱
Công Nghệ
Khắc phục lỗi Full Disk 100% trên Windows 10 chỉ cần vài click
Công Nghệ
Thủ Thuật Excel ✅ Xử lý lỗi font trong excel khi xuất file từ phần mềm ✅ Vương Văn Hiệu
There are currently no comments.