Tổng Hợp

How to Crop Image in Illustrator
Learn how you can to crop image in the Illustrator CS6

In this video tutorial we will show you how to crop image in the Illustrator CS6.

Launch the Adobe Illustrator CS6. Go to the “File” menu and choose “Open”.

In the appeared window select the image and press “Open”. Click on the image to select it.

Then press the “Mask” button in the Control panel.

Scale the image while pressing “Z” key on the keyboard. Go to the toolbar and choose the “Direct Selection Tool”. Then select the corner points of the image and move them while, holding the “Shift” key to crop the image.

Now the image has been successfully cropped.

Nguồn: https://corecplusplustutorial.com/

Xem thêm bài viết khác: https://corecplusplustutorial.com/tong-hop/

Tổng Hợp
HƯỚNG TẢI NHẠC YOUTUBE VỀ MÁY TÍNH DẠNG FILE ZING MP3 ĐƠN GIẢN NHẤT
Tổng Hợp
Cách mở khóa máy tính không cần mật khẩu , password cực dễ – pc online repair
Tổng Hợp
Hướng dẫn kiểm tra LAPTOP trước khi mua như THỢ TRONG NGHỀ