Tổng Hợp

How to print selected Cells in Excel 2007
Learn how to print cells selectively in Microsoft Excel

Don’t forget to check out our site for more free how-to videos!
– our feed
– join us on facebook
– our group in Google+

In this video tutorial we will show you how to print selected cells in excel.

In order to print selected cells in excel, open your excel document. Go to the “excel options” and click “Print”. In the print options, press “Preview”.

As you can see the whole spreadsheet is going to be printed. Close print preview. Select the data on your spreadsheet you want to print. Go to the “Excel options” and press “Print”.

In print options window choose “Selection”.

Go to “preview”. As you can see, only the selected data is going to be printed. Close print preview. Go to the “Excel options” and press “Print”. In the following window choose “selection” and click “ok” to print the selected part of the document.

Nguồn: https://corecplusplustutorial.com/

Xem thêm bài viết khác: https://corecplusplustutorial.com/tong-hop/

Tổng Hợp
Cách tạo hình nền lộ linh kiện bên trong cực đẹp chỉ dân công nghệ mới biết
Tổng Hợp
DUY KHÁNH | Nhạc Vàng Xưa Bolero Trữ Tình Nghe Tê Tái Qua Tiếng Hát Của Danh Ca Duy Khánh
Tổng Hợp
6 Câu Đố Mẹo Khó Gặp Đố Bạn Giải Được – Tốt Hơn